0 Kč

Základy golfové techniky

Sebelepší golfové vybavení nám však nepřinese očekávaný výsledek v podobě dobré golfové hry a dobře trefovaných míčů, pokud nemáme nebo se neřídíme základními principy techniky golfového švihu. Bez toho je učení jen náhodným zkoušením a nemůžeme se pak divit, že nám "neposlušné míče" často létají různými směry, aniž bychom tušili, co je toho příčinou.

Řekneme si nyní, čeho je potřeba pro absolutně rovný golfový úder.

Rovná rána vyžaduje, aby v okamžiku udeření míčku byla hlava hole (její líc) zamířená na cíl a také se přímo k cíli pohybovala. Ne vždy se nám to však podaří a potom míče nemají očekávaný směr. Každá letová dráha míče má svůj název. Ty nejznámější jsou:

 • fejd (fade)
 • šlajs (slice)
 • tlačená rána (push)
 • dró (draw)
 • huk (hook)
 • zatežená rána (pull)

U všech těchto případů je buď nesprávná pozice hlavy hole (její líc neukazuje na cíl) nebo je nesprávný směr pohybu hole nebo obojí současně. Nejčastěji trápí hráče tzv. "slice". Je způsob pohybem hole zvenčí dovnitř přes cílovou čáru během udeření míčku. Míč startuje pak vlevo od cíle, ale díky stranové rotaci se stáčí zpět přes cílovou čáru a končí vpravo od cíle.

Jeden známý golfový trenér jménem Harvey Penick kdysi řekl, že hráč, který hraje jen "slice" nikdy nepozná ten pravý požitek z golfové hry...

Jak má vypadat držení hole?

Známe tři druhy držení:

Overalapping1. Overalapping neboli Vardonovo držení, které je nejpoužívanější a nejčastěji doporučované.
interlocking2. Interlocking, které není příliš vhodné, protože oslabuje držení v levé ruce. Je možné ho použít, máme-li silné a krátké prsty.
desetiprsté držení hole3. Desetiprsté držení (baseballové), které používají převážně děti nebo ženy s malou silou.

Poměrně velké procento hráčů drží hůl nesprávně nebo ne zcela správně a mají proto potíže nejen se směrem odehraných míčů, ale i s délkou ran.

Správné držení těla Nesprávné držení těla

Nedokonalé držení nám zaviní většinou špatnou pozici hlavy hole při trefení míče nebo podporuje směr švihu hole špatným směrem a nebo nám více či méně zablokuje volnost zápěstí. Potom nemůže hráč holí švihat a jeho pohyb je silový. Použití velké síly při golfovém švihu není žádoucí. Proto se například děti učí většinou rychleji než dospělí. Nemají totiž tolik síly.

Základní postoj

Postoj, pozice těla, to je poslední příprava před vlastním úderem do míče. Můžeme tím ještě mnoho zkazit nebo opačně připravit perfektní výchozí pozici pro kvalitní golfový švih. Proto bych doporučoval nepodceňovat tuto přípravnou fázi. K míči se připravíme tak, že jsme postaveni rovnoběžně s předpokládaným směrem úderu. Největší pozornost věnujeme nastavení ramen. Stojíme-li rovnoběžně se směrem rány, rozkročíme se asi do šíře boků až ramen a to tak, že špička u levé nohy je trochu otevřená a pravá je kolmá na cílovou čáru.

 Váha je přitom rovnoměrně rozložená na obě chodidla. Trup je v předklonu, ale záda zůstávají rovná, boky (hýždě) přitom vysadíme dozadu a kolena jsou trochu pokrčená. Obě paže visí podle těla ve tvaru Y, levé rameno je o trochu výš než pravé. Odstup od míče je při založení hole závislý na její délce. Proto je výhodnější věnovat pozornost vzdálenosti rukojeti hole od těla, která má být 12-15 cm.

Zbývá ještě poslední věc, a to je pozice míče, jež má svoje pravidla. Hrajeme-li kratší železo, jako např. PW, 9 nebo 8, je pozice míče uprostřed postoje a při delších železech se míč posouvá stále více vlevo od středu. U dlouhých želez (č.3, 2 a 1) nebo u dřev míč leží u levé paty.

Celé této přípravě na úder říkáme oslovení míče. Je to tedy:

 1. držení hole
 2. zaujetí postoje
 3. pozice míče

Je dobré, když si každý hráč vytvoří svůj vlastní "pracovní postup" při oslovení míče. Je to důležité nejen kvůli preciznosti přípravy (budování správných návyků), ale i k získání potřebné koncentrace pro vlastní golfový úder. Tím, že při oslovení míče absolvujeme stále stejný rituál, nejsme nuceni na tuto činnost tolik myslet a můžeme se soustředit více na hru samotnou (např. taktika hry apod.).

Vyvarujeme se při přípravě na ránu těchto základních chyb:

 1. Při oslovení míče nehrbíme záda a nesedáme si. Ohnutá záda nám neumožní plné vytáčení ramen při švihu.
 2. Pozor na otevřený postoj, kdy spojnice chodidel i ramen nejsou rovnoběžné s cílovou čárou a ukazují vlevo od cíle.
 3. U některých hráčů vidíme i zavřený postoj, spojnice chodidel i ramen ukazuje vpravo od cíle.

Můžeme tak konstatovat, že chybný postoj i směr nastavení především ramen hráče, může velice negativně ovlivnit směr úderu. Proto věnujme oslovení míče velkou pozornost.