0 Kč

Přípravný text z golfových pravidel

- pro zisk golfové způsobilosti (hcp 54)

Kolíky na golfovém hřišti

Test s řešením je také možné stáhout ve formátu pdf

 1. K čemu slouží obecně barevné kolíky na golfovém hřišti?
  1. Slouží k vymezení herní dráhy
  2. Vyznačují a vymezují především různé zóny na hřišti (vodní překážky, půdu v opravě, biozóny, hranice hřiště) a také vzdálenosti.
  3. Ke zpestření jinak nudné zelené plochy
  4. Slouží pouze pro lepší orientaci důležitých bodů za snížené viditelnosti.
  5. Různě barevné kolíky slouží pro vyznačení obtížnosti dané golfové dráhy.

 2. Jsou kolíky na všech golfových hřištích zcela identické?
  1. Ano, tvar, velikost a barvy jsou standardizované a jednoznačně určené.
  2. Ne, velikost kolíků, tvar i materiál se může na různých hřištích poněkud lišit. Dokonce i příslušné barvy kolíků pro jednotlivé zóny a vzdálenosti se mohou lišit.
  3. Ne, velikost kolíků, tvar i materiál se může na různých hřištích poněkud lišit, ale příslušné barvy kolíků pro jednotlivé zóny a vzdálenosti jsou zcela striktně stanoveny a nemohou se nikdy lišit.
  4. Na golfovém hřiště se nevyskytují žádné kolíky.

 3. Co na hřišti označují červené kolíky tvořící linii nebo vyznačující určitou oblast?
  1. Nebezpečí úrazu.
  2. Mladé vysazené stromky.
  3. Podélnou vodní překážku.
  4. Podmáčenou půdu.
  5. Zákaz hry z takové zóny.

 4. Co na hřišti označují žluté kolíky tvořící linii nebo vyznačující určitou oblast?
  1. Hranice hřiště.
  2. Půdu v opravě.
  3. Příčnou vodní překážku.
  4. Podmáčenou půdu.
  5. Nutnost opatrné hry z takové zóny.

 5. Co na hřišti označují modré kolíky vyznačující určitou oblast?
  1. Půdu v opravě/mladé vysazené stromky.
  2. Hranice hřiště.
  3. Biozónu.
  4. Bezpečnou zónu, kde nehrozí žádné nebezpečí.
  5. Zónu pro umístění golfové výbavy.

 6. Co na hřišti označují zelené kolíky tvořící linii nebo vyznačující určitou oblast?
  1. Hranice hřiště.
  2. Půdu v opravě
  3. Příčnou vodní překážku.
  4. Podmáčenou půdu.
  5. Biozónu (je nutné nahlédnout do místních pravidel daného hřiště pro informace jak přesně postupovat v takové zóně).

 7. Co na hřišti označují bílé kolíky tvořící linii?
  1. Tato linie vyznačuje výskyt nebezpečně vysoké trávy.
  2. Hranice hřiště.
  3. Biozónu.
  4. Hranici, za kterou nemohou vstupovat diváci a kolemjdoucí.
  5. Podélnou vodní překážku.

 8. Co jsou kolíky na golfovém hřišti všeobecně jako takové?
  1. Jedná se souhrnně o pohyblivé závady s výjimkou bílých kolíků.
  2. Jedná se souhrnně o nepohyblivé závady s výjimkou modrých kolíků.
  3. Jedná se souhrnně o překážky, tedy nedílnou součást hřiště.
  4. Jedná se o souhrnně o pohyblivé překážky, které mohu kdykoliv odstranit, pokud mi vadí při hře, ale s připočtením jedné trestné rány.
  5. Jedná se o souhrnně o pohyblivé nástrahy, které pokud trefím míčem nebo pohybem hole, musím si připočítat trestnou ránu.

 9. Co na hřišti označuje modrý kolík umístěný osamoceně na jedné nebo obou stranách hrací plochy?
  1. Upozornění na blížící se výskyt bezpečné zóny, která je vyznačena modrými kolíky.
  2. Jedná se o distanční kolík, který udává 50m vzdálenost od jamky.
  3. Jedná se o distanční kolík, který udává 50m vzdálenost od přední hrany jamkoviště (greenu).
  4. Takový samostatně stojící kolík vyznačuje nebezpečný krtinec.
  5. Takový samostatně stojící kolík vyznačuje ideální místo, odkud je nejlepší výhled na jamkoviště pro další úder.

 10. Co na hřišti označuje červený kolík umístěný osamoceně na jedné nebo obou stranách hrací plochy?
  1. Upozornění na blížící se výskyt nebezpečné zóny, která je vyznačena červenými kolíky.
  2. Jedná se o distanční kolík, který udává 100m vzdálenost od jamky.
  3. Jedná se o distanční kolík, který udává 100m vzdálenost od přední hrany jamkoviště (greenu).
  4. Takový samostatně stojící kolík vyznačuje lokální vodní překážku o malé rozloze.
  5. Takový samostatně stojící kolík vyznačuje lokální nebezpeční, které v okolí hrozí hráči – kamenitá půda, která může způsobit poškození golfové hole při švihu, atd.

 11. Co na hřišti označuje žlutý kolík umístěný osamoceně na jedné nebo obou stranách hrací plochy?
  1. Upozornění na blížící se výskyt podmáčené zóny, která je vyznačena žlutými kolíky.
  2. Jedná se o distanční kolík, který udává 150m vzdálenost od jamky.
  3. Jedná se o distanční kolík, který udává 150m vzdálenost od přední hrany jamkoviště (greenu).
  4. Takový samostatně stojící kolík vyznačuje lokální vodní překážku o malé rozloze.
  5. Takový samostatně stojící kolík vyznačuje lokální potenciální nebezpeční nízkého významu, které v okolí kolíku hrozí hráči – bahnitá půda, která může způsobit znečištění hráčovi obuvi nebo oblečení, atd.

 12. Co na hřišti označuje bílý kolík umístěný osamoceně na jedné nebo obou stranách hrací plochy?
  1. Upozornění na blížící se výskyt velmi vysoké trávy, která je vyznačena bílými kolíky.
  2. Jedná se o distanční kolík, který udává 200m vzdálenost od jamky.
  3. Jedná se o distanční kolík, který udává 200m vzdálenost od přední hrany jamkoviště (greenu).
  4. Takový samostatně stojící kolík vyznačuje lokální překážku v podobě vysoké trávy.
  5. Takový samostatně stojící kolík vyznačuje lokální půdu v opravě, tedy náhle vzniklý problém na hřišti – spadlý strom nebo vnějším vlivem poničenou hrací plochu.

 13. Co na hřišti označuje černý kolík umístěný osamoceně na jedné nebo obou stranách hrací plochy?
  1. Upozornění na blížící se výskyt velice obtížné herní překážky.
  2. Jedná se o distanční kolík, který udává 250m vzdálenost od jamky. Tento distanční kolík se většinou vyskytuje na dlouhých jamkách s PAR 5.
  3. Jedná se o distanční kolík, který udává 250m vzdálenost od přední hrany jamkoviště (greenu). Tento distanční kolík se většinou vyskytuje na dlouhých jamkách s PAR 5.
  4. Takový samostatně stojící černý kolík vyznačuje extrémně nebezpečné místo, odkud se nesmí hrát.
  5. Takový samostatně stojící černý kolík vyznačuje zvýšený výskyt krtků v této oblasti. Je tedy třeba chovat se tiše.

 14. Co na hřišti označují červené nebo žluté kolíky s černou čepičkou tvořící linii nebo vyznačující určitou oblast?
  1. Příčnou nebo podélnou vodní překážku, která je navíc označena jako biozóna! Postupuji podle pravidel pro příslušnou vodní překážku (podélnou nebo příčnou), přičemž nemohu využít možnost beztrestné hry z vodní překážky, protože do takové zóny nesmím vstupovat a tedy tam nesmím ani míč hledat. Při porušení tohoto pravidla si připočítám 2 trestné rány.
  2. Půdu v opravě, kde aktuálně probíhají práce.
  3. Příčnou nebo podélnou vodní překážku s výskytem nebezpečných živočichů.
  4. Příčnou nebo podélnou vodní překážku s možností přítomnosti rybářů.
  5. Příčnou nebo podélnou vodní překážku s tekoucí vodou, nikoliv se standardní stojatou vodou.

 15. Existuje při porušení pravidel týkajících se biozóny možnost ještě jiného postihu než připočítání si trestných ran za takové porušení pravidla?
  1. Ano, dle individuálních nařízení daného golfového hřiště může být za porušení stanoveného místního pravidla biozóny udělena i finanční pokuta, vyloučení ze hry, atd. Vždy je proto nutné si před hrou dobře prostudovat místní pravidla.
  2. Ne, jiné postihy a tresty než ty sportovní (trestné rány, diskvalifikace) nejsou samozřejmě přípustné.
  3. Ne, jiné postihy a tresty než ty sportovní (trestné rány, diskvalifikace) nejsou samozřejmě přípustné, ale vstup do biozóny je na vlastní nebezpečí.
  4. Ano, pokud hráče vstupujícího do biozóny přistihne správce hřiště, rozhodčí nebo marshall, může na takovém hráči uplatnit fyzický trest dle vlastního uvážení.

 16. Kdy leží míč již ve vodní překážce?
  1. Pokud leží celým svým objemem za hranicí vodní překážky – tato hranice je tvořena vnitřní (směrem do hřiště) spojnicí hran vždy dvou nejbližších kolíků.
  2. Pokud se jakkoliv dotýká hranice vodní překážky – tato hranice je tvořena vnitřní (směrem do hřiště) spojnicí hran vždy dvou nejbližších kolíků
  3. Pokud je míč více než z poloviny ponořen ve vodě.
  4. Pokud je míč zcela ponořen ve vodě
  5. Pokud jej nelze do 5ti minut ve vodě nalézt

 17. Kdy leží míč mimo hranice hřiště (outofbounds)?
  1. Pokud leží celým svým objemem za hranicí hřiště – tato hranice je tvořena vnitřní (směrem do hřiště) spojnicí hran vždy dvou nejbližších kolíků.
  2. Pokud se jakkoliv dotýká hranice hřiště – tato hranice je tvořena vnitřní (směrem do hřiště) spojnicí hran vždy dvou nejbližších kolíků.
  3. Pokud je míč více než z poloviny svého objemu za hranicí hřiště – tato hranice je tvořena vnitřní (směrem do hřiště) spojnicí hran vždy dvou nejbližších kolíků.
  4. Míč není nikdy za hranicemi golfového hřiště, taková poloha míčku neexistuje.

 18. Kdy mohu využít beztrestnou úlevu v souvislosti s kolíky?
  1. Pokud mi kolík prokazatelně vadí v zamýšleném směru hry při zaujímání postoje, při nápřahu nebo při prošvihu.
  2. Pouze pokud mi kolík prokazatelně vadí při zcela přímém směry na vlajku. Pokud zamýšlím hrát jinam než na vlajku, nemám nárok na beztrestnou úlevu.
  3. V případě kolíků nelze v žádném případě využít beztrestnou úlevu.
  4. Pouze v případě, když se míček nachází do vzdálenosti 1 délky golfové hole od kolíku.

 19. Které kolíky jsou považovány za nedílnou součást hřiště.
  1. Pouze bílé kolíky.
  2. Distanční kolíky.
  3. Pouze červené kolíky.
  4. Pouze žluté kolíky.
  5. Pouze modré kolíky.

Test s řešením je také možné stáhout ve formátu pdf