0 Kč

Přípravný text z golfových pravidel

- pro zisk golfové způsobilosti (hcp 54)

Vodní překážky

Test s řešením je také možné stáhout ve formátu pdf

 1. Jak je značena podélná vodní překážka?
  1. Červenými kolíky
  2. Žlutými kolíky
  3. Červenými kolíky s černým pruhem
  4. Žlutými kolíky s černým pruhem
  5. Hranici tvoří přechod břehu do vody

 2. Jak je značena příčná vodní překážka?
  1. Červenými kolíky
  2. Žlutými kolíky
  3. Červenými kolíky s černým pruhem
  4. Žlutými kolíky s černým pruhem
  5. Hranici tvoří přechod břehu do vody

 3. Kdy je míč ve vodní překážce?
  1. Pokud leží celým svým objemem za hranicí vodní překážky.
  2. Pokud se jakkoliv dotýká hranice vodní překážky.
  3. Pokud je míč více než z poloviny ponořen ve vodě.
  4. Pokud je míč zcela ponořen ve vodě
  5. Pokud jej nelze do 5ti minut ve vodě nalézt

 4. Pokud si nejsem jist, zda je nalezený míč ve vodní překážce můj, co mohu učinit?
  1. Míč odehraji a poté se půjdu podívat, zda je můj.
  2. Musím doufat, že je míč můj a riskovat hru nesprávným míčem.
  3. Musím prohlásit takový míč za ztracený.
  4. Mohu míč zvednout za účelem identifikace a poté jej umístit zpět do původní polohy.
  5. Takový míč musím prohlásit za nehratelný.

 5. Při jaké variantě řešení vodní překážky neobdržím žádnou trestnou ránu?
  1. V případě, když se rozhodnu pro variantu nové rány z původního místa.
  2. Pokud provedu správně dropnutí (spuštění) míče.
  3. Pokud se rozhodnu hrát míč přímo z vodní překážky.
  4. Když se míč nedotýká vodní hladiny.
  5. Když není míč celým svým objemem pod vodní hladinou.

 6. Na kolik délek hole spouštím míč při jedné variantě řešení vodní překážky?
  1. 2 délky hole
  2. 1 délka hole
  3. 2,5 délky hole /li>
  4. Neomezeně
  5. Pouze na délku driveru

 7. Je vodní překážkou jakýkoliv výskyt vodní plochy na hřišti?
  1. Ne, vodní překážka musí být vždy označena kolíky.
  2. Ano, za vodní překážku se bere jakákoliv vodní plocha.
  3. Ano, vodní překážka je definována tak, že při šlápnutí na vlhké místo musí kolem bot vystoupit voda.
  4. Vodní překážka musí mít vždy přítok a odtok.
  5. Musí se jednat o vodní plochu se zpevněným dnem.

 8. Pokud míč ve vodní překážce nemohu nalézt, považuje se za ztracený?
  1. Ne, je jedno, zda míč ve vodní překážce ztratím nebo jej naleznu, vždy postupuji podle pravidel pro vodní překážku.
  2. Ano, takový míč považuji za ztracený a v takovém případě postupuji podle pravidel pro ztracený míč.

 9. Mohu ve vodní překážce odstranit volné přírodní předměty (listy, větve, šišky,...), pokud mi například brání v postoji nebo v odehrání míče?
  1. Ano, kdykoliv to uznám za vhodné
  2. Nesmím. Pokud takové předměty odstraním, připočítám si 2 trestné rány
  3. Pouze pokud brání v postoji
  4. Pouze pokud brání v nápřahu
  5. Pouze pokud brání v založení hlavy hole za míč

 10. Mohu ve vodní překážce odstranit pohyblivé závady (kelímek, krabička od cigaret, plechovka, kolík vyznačující vodní překážku), pokud mi například brání v postoji nebo v odehrání míče?
  1. Ano, kdykoliv to uznám za vhodné
  2. Nesmím. Pokud takové předměty odstraním, připočítám si 2 trestné rány
  3. Pouze pokud brání v postoji
  4. Pouze pokud brání v nápřahu
  5. Pouze pokud brání v založení hlavy hole za míč

 11. Co když míč skončí na mostku, který je v rámci vodní překážky?
  1. Postupuji zcela stejně, jako kdyby byl míč ve vodní překážce.
  2. Postupuji zcela stejně, jako kdyby byl míč ve vodní překážce, ale mohu založit hůl za míč.
  3. Mosty se nikdy do vodní překážky nezahrnují.
  4. Pokud je most dřevěný, jedná se o součást vodní překážky.
  5. Takový míč musím zdvihnout a hodit jej do vodní překážky

 12. Co je to DROP ZÓNA?
  1. Místo určené pro diváky.
  2. Místo určené pro spuštění míče, který skončil v příslušné vodní překážce.
  3. Místo, které si mohu eventuelně vybrat pro spuštění míče, který skončil ve vodní překážce (ale mohu použít i klasická pravidla pro dropování).
  4. Zóna mimo hranice hřiště.
  5. Fáze švihu.

 13. Mohu vstupovat do vodní překážky, která je označena jako biozóna (tedy žluté nebo červené kolíky s černým pruhem nebo čepičkou)?
  1. Ano, musím být ale opatrný, abych nepoškodil vzácnou flóru a faunu.
  2. Ano, ale musím se chovat tiše.
  3. Ne, do biozóny nesmím vstupovat nebo z ní hrát.
  4. Z biozóny nesmím hrát, ale mohu tam hledat míč.
  5. Mohu pro míč poslat spoluhráče.

 14. Je nutné, aby vodní překážka bezpodmínečně obsahovala vodu?
  1. Ano, vodní překážka musí obsahovat vodu na ploše alespoň 50% své rozlohy.
  2. Ano, vodní překážka musí obsahovat vodu na ploše alespoň 75% své rozlohy.
  3. Ano, vodní překážka musí obsahovat vodu, ale libovolné množství.
  4. Ano, vodní překážka musí obsahovat vodu, jejíž plocha musí být široká na 2 délky hole.
  5. Není nutné, aby vodní překážka obsahovala vodu.

 15. Mohu ve vodní překážce prohlásit míč za nehratelný?
  1. Ne, ve vodní překážce postupuji vždy pouze dle pravidla pro vodní překážku.
  2. Ano.
  3. Ano, ale pouze pokud leží ve vodě. Pokud je na břehu, tak nikoliv.
  4. Ano, ale pouze pokud jej nemohu identifikovat.
  5. Ano, ale pouze, pokud se nachází na místě tzv. "půdy v abnormálním stavu", například krtinec, myší díra, myší cestičky,...

 16. Kolik možností řešení mám k dispozici v případě příčné vodní překážky? A. 4
  1. 4
  2. 3
  3. 2
  4. 1
  5. 0

 17. Kolik možností řešení mám k dispozici v případě podélné vodní překážky?
  1. 4
  2. 3
  3. 2
  4. 1
  5. 0

 18. Je správně vyřešena následující situace? Po odpalu míč přeletěl vodní překážku, narazil do stromu a vrátil se do vodní překážky (dráhu míčku udávají šipky). Hráč vyřešil situaci, připočetl si 1 trestnou ránu a spustil míč v bodě B.
  1. Ne, hráč měl spustit spustit míč na délku dvou holí na druhé straně vodní překážky od bodu, kde míč překročil vodní překážku
  2. Ano, hráč zvolil jako referenční bod pro spouštění míče místo, kde míč překročil vodní překážku (C) a spustil míč na linii jamka-bod C jakkoliv daleko, tedy do bodu B.
  3. Ne, hráč měl spustit míč do bodu D, protože toto místo je výsledkem spojnice jamky a bodu, kde míč poprvé překročil hranici vodní překážky.
  4. Ne, v tomto případě vůbec nelze situaci řešit tímto způsobem, jedinou možností je hrát nový míč z původního místa (tedy z bodu A).
  5. Ne, hráč měl spustit míč na délku dvou holí od místa, kde míč poprvé překročil hranici vodní překážky (což je to místo překročení hranice vodní překážky, které je nejblíže k bodu A).

Test s řešením je také možné stáhout ve formátu pdf