0 Kč

Přípravný text z golfových pravidel a golfové etikety

- pro zisk golfové způsobilosti (hcp 54)

Etiketa

Test s řešením je také možné stáhout ve formátu pdf

 1. Kterým směrem smějí být prováděny cvičné švihy?
  1. Nezáleží na tom, kterým směrem.
  2. V žádném případě ne směrem na nějakou osobu, či spoluhráče.
  3. Vždy bezpodmínečně ve směru na vlajku.

 2. Jak se chováme, když odpaluje spoluhráč?
  1. Mohu dělat, co uznám za vhodné (svačina, zapisování výsledků, rozhovor se svým caddy, atd.)
  2. Mohu již vyrazit ke svému míči, pokud mám již odpáleno
  3. Měl bych zaujmout postavení na úrovni hráče, být v klidu a pokud možno sledovat spoluhráčův míč

 3. Co musím udělat po odehrání míče z písečné překážky?
  1. Upravit písečnou překážku do původního stavu (resp. bezvadného stavu, případně jaký bychom si sami přáli), a to vždy hráběmi!
  2. Co nejrychleji písečnou překážku opustit
  3. Upravit písek pomocí golfové hole

 4. Můžeme táhnout golfový vozík přes odpaliště nebo jamkoviště (green)?
  1. Ano.
  2. Ne.
  3. Ano, ale pouze tehdy, když nepršelo a odpaliště/green tedy nejsou podmáčené.

 5. Co rozumíme pod pojmem „Pitch-Mark"?
  1. Poškození jamkoviště neopatrným pohybem hráčů.
  2. Předmět (tzv."markovátko") k označení míče na jamkovišti (greenu).
  3. Poškozené místo na jamkovišti způsobené dopadem míče.

 6. Jaká jsou pravidla pro používání mobilního telefonu při hře?
  1. Mobilní telefon mohu používat bez omezení dle vlastního uvážení
  2. Musím bezpodmínečně zajistit, aby telefon během hry nezazvonil a nevyrušil tak ostatní hráče (ztlumení vyzvánění nebo vypnutí telefonu).
  3. Telefon musím mít po ruce, abych ho mohl vždy zvednout co nejrychleji poté, co začne vyzvánět.

 7. Co musí hráč učinit, pokud odpálí míč a ten letí směrem na jiné osoby na hřišti?
  1. Nemohu dělat nic, je to riziko golfové hry.
  2. Musím bezpodmínečně co nejhlasitěji zakřičet „FORE“ a varovat tak osoby před možným ohrožením. Každý golfista tento pokřik musí znát!
  3. Libovolným způsobem se musím snažit kontaktovat ohrožené osoby (máváním, libovolným pokřikem) a upozornit je na možné nebezpečí.

 8. Mohu hrát na golfovém hřišti v libovolném oblečení?
  1. Ano, je to zcela bez omezení
  2. Musím dodržet pravidla pro oblékání na daném hřišti nebo přinejmenším všeobecná pravidla pro oblékání na golfu (muži: nedžínové kalhoty, tričko s límečkem, šortky dlouhé minimálně ke kolenům, ženy: zapovězeno je tílko s úzkými ramínky nebo top s přílišným odhalením tělesných partií, např. odhalené břicho).
  3. Mohu nosit pouze speciální golfové oblečení.

Pravidla golfu

 1. Co je povinnou výbavou každého golfisty?
  1. Golfové hole
  2. Golfové boty
  3. Platné vydání golfových pravidel, nástroj pro opravu stop po dopadu míče na jamkovišti (tzv. vypichováno)

 2. Existuje omezení počtu golfových holí, které smí mít hráč při hře s sebou?
  1. Takové omezení není.
  2. Ano, maximální počet golfových holí je 14 ks.
  3. Ano, maximální počet golfových holí je 14 ks, přičemž každá hůl musí být jiná (nemohu mít tedy například s sebou 2 puttery nebo 2 drivery).

 3. Kolik hráčů může nejvíce hrát v jedné skupině?
  1. Maximálně 4 hráči.
  2. Libovolný počet hráčů.
  3. Maximálně 6 hráčů.

 4. V jakém pořadí je hráno na první jamce?
  1. První hraje vždy hráč s nejnižším HCP, případně vždy hráč hrající ze vzdálenějšího odpaliště.
  2. Pořadí na první jamce se stanoví losem.
  3. Pořadí mezi muži je libovolné, pokud je ale součástí skupiny žena, má vždy přednost a odpaluje tedy jako první.

 5. V jakém pořadí je hráno z odpaliště v průběhu hry?
  1. Na pořadí nezáleží.
  2. První hraje vždy hráč s nejlepším výsledkem na předchozí jamce.
  3. Zachová se stejné pořadí hry, které bylo na první jamce hřiště.

 6. Co na hřišti označují červené kolíky?
  1. Nebezpečí úrazu.
  2. Mladé vysazené stromky.
  3. Podélnou vodní překážku.

 7. Co na hřišti označují žluté kolíky?
  1. Hranice hřiště.
  2. Půdu v opravě.
  3. Příčnou vodní překážku.

 8. Co na hřišti označují modré kolíky?
  1. Půdu v opravě/mladé vysazené stromky.
  2. Hranice hřiště.
  3. Biozónu.

 9. Co na hřišti označují bílé kolíky?
  1. Podélnou vodní překážku.
  2. Hranice hřiště.
  3. Biozónu.

 10. Jak dlouho smí hráč hledat míč?
  1. Vždy tak dlouho, dokud jej nenajde
  2. Max. 5 minut
  3. Nezáleží na tom, jak dlouho
  4. Tak dlouho, dokud nebrzdí hráče za sebou

 11. Co musím udělat s vyseknutým drnem trávy s hlínou (tzv. divot) po úderu?
  1. Ponechám jej bez povšimnutí, je to odborná práce pro správu hřiště.
  2. Divot ihned po úderu seberu, vrátím na původní místo a lehce přišlápnu, aby se kořínky trávy zpět uchytily v zemi.
  3. Divot seberu, uložím do bagu a odevzdám jej po skončení hry s omluvou na recepci.

 12. Může se hráč při přípravě k úderu v písečné překážce dotknout holí písku?
  1. Ano.
  2. Ne. Pokud se dotkne, hráč si připočítá 2 trestné rány.
  3. Ne. Pokud se dotkne, hráč si připočítá 1 trestnou ránu.

 13. Míč leží ve vodní překážce (žluté kolíky). Může hráč jako jednu variantu řešení spustit míč do vzdálenosti dvou délek golfové hole od místa vniknutí míče do vodní překážky?
  1. Ano, avšak ne blíže k jamce a s připočtením jedné trestné rány
  2. Ne, pouze do vzdálenosti jedné délky golfové hole
  3. Ne, tuto možnost můžeme použít pouze u podélné vodní překážky (červené kolíky)

 14. Jakou úlevu může využít hráč u pohyblivé závady?
  1. Beztrestně spustit míč do vzdálenosti jedné délky golfové hole.
  2. Spustit míč do vzdálenosti dvou délek golfové hole s jednou trestnou ranou.
  3. Závadu může odstranit, beztrestně.

 15. Jakou úlevu může využít hráč u nepohyblivé závady?
  1. Beztrestně spustit míč do vzdálenosti jedné délky golfové hole od místa, kde mu taková závada nebrání ve švihu (resp. od polohy hlavy hole v takovém novém postoji).
  2. Spustit míč do vzdálenosti dvou délek golfové hole s jednou trestnou ranou.
  3. U nepohyblivé závady nemohu dělat nic, pouze označit míč za nehratelný a postupovat podle tohoto pravidla.

 16. Jak řešíme situaci „míč za hranicí hřiště" (Out)?
  1. Hráč se musí vrátit na nejbližší možné místo, odkud byla rána odehrána, bez další trestné rány.
  2. Spustí míč ve vzdálenosti dvou holí v místě kde míč protnul hranici hřiště s připočtením dvou trestných ran.
  3. Hráč se musí vrátit na nejbližší možné místo, odkud byla rána odehrána, s připočtením jedné trestné rány.

 17. Kolik možností řešení má hráč v situaci „míč v podélné vodní překážce"?
  1. 1 možnost
  2. 2 možnosti
  3. 4 možnosti

 18. Jaký je správný postup při spuštění míče (dropování).
  1. Hráč volně spustí míč z natažené paže ve výši ramen (při vzpřímeném postoji).
  2. Hráč míč hodí obloukem (spodem nebo vrchem) co nejblíže požadovanému místu.
  3. Hráč míč položí na zem, ne blíže k cíli.

 19. Kdy leží míč na jamkovišti (greenu)?
  1. když je celým svým objemem na jamkovišti
  2. když se jakoukoliv částí dotýká jamkovitě

 20. Do jaké maximální vzdálenosti směrem vzad můžebýt míč umístěn za značky odpaliště?
  1. Nezáleží na tom jak daleko, ale musí být umístěn mezi značkami.
  2. Maximálně do vzdálenosti dvou délek golfové hole.
  3. Maximálně do vzdálenosti jedné délky golfové hole.

 21. Jaký je trest za zasažení vlastní golfové tašky (bagu), zasažení sebe nebo svého nosiče golfových holí?
  1. Žádný.
  2. Jedna trestná rána.
  3. Dvě trestné rány.

 22. Je potrestán hráč, který zasáhne praporkovou tyč (v jamce nebo ležící) při hře na jamkovišti?
  1. Ano, trest dvě trestné rány
  2. Ne, nebyl zde úmysl.
  3. Ano, trest jedna trestná rána.

 23. Jak musí hráč postupovat, pokud nenalezne do 5ti minut svůj míč?
  1. Musí se vrátit na místo, které je co nejblíže místu posledního odpalu, spustit nový míč a pokračovat ve hře s připočtením 1 trestné rány.
  2. Musí hledat míč tak dlouho, dokud jej nenalezne.
  3. Musí spustit nový míč co nejblíže místu, kde je pravděpodobně ztracen původní míč a pokračovat ve hře s připočtením 1 trestné rány.
  4. Hráč musí ukončit golfové kolo a odebrat se do klubovny.

Test s řešením je také možné stáhout ve formátu pdf