0 Kč

Přípravný text z golfové etikety

- pro zisk golfové způsobilosti (hcp 54)

Etiketa

Test s řešením je také možné stáhout ve formátu pdf

 1. Kterým směrem smějí být prováděny cvičné švihy?
  1. Nezáleží na tom, kterým směrem.
  2. V žádném případě ne směrem na nějakou osobu, či spoluhráče.
  3. Vždy bezpodmínečně ve směru na vlajku.

 2. Jak se chováme, když odpaluje spoluhráč?
  1. Mohu dělat, co uznám za vhodné (svačina, zapisování výsledků, rozhovor se svým caddy, atd.)
  2. Mohu již vyrazit ke svému míči, pokud mám již odpáleno
  3. Měl bych zaujmout postavení na úrovni hráče, být v klidu a pokud možno sledovat spoluhráčův míč

 3. Co musím udělat s vyseknutým drnem trávy s hlínou (tzv. divot) po úderu?
  1. Ponechám jej bez povšimnutí, je to odborná práce pro správu hřiště.
  2. Divot ihned po úderu seberu, vrátím na původní místo a lehce přišlápnu, aby se kořínky trávy zpět uchytily v zemi.
  3. Divot seberu, uložím do bagu a odevzdám jej po skončení hry s omluvou na recepci a uhradím 30 Kč za každý takový divot.

 4. Co musím udělat po odehrání míče z písečné překážky?
  1. Upravit písečnou překážku do původního stavu (resp. bezvadného stavu, případně jaký bychom si sami přáli), a to vždy hráběmi!
  2. Co nejrychleji písečnou překážku opustit
  3. Upravit písek pomocí golfové hole

 5. Můžeme táhnout golfový vozík přes odpaliště nebo jamkoviště (green)?
  1. Ano.
  2. Ne.
  3. Ano, ale pouze tehdy, když nepršelo a odpaliště/green tedy nejsou podmáčené.

 6. Co rozumíme pod pojmem „Pitch-Mark"?
  1. Poškození jamkoviště neopatrným pohybem hráčů.
  2. Předmět (tzv."markovátko") k označení míče na jamkovišti (greenu).
  3. Poškozené místo na jamkovišti způsobené dopadem míče.

 7. Co musím udělat bezprostředně po příchodu na jamkoviště (green)?
  1. Ihned musím vytáhnout praporkovou tyč a odložit ji.
  2. Označit si svůj míč a zdvihnout jej (mohu jej očistit) a dále vyhledat případnou stopu po dopadu mého míče a opravit ji pomocí vypichována.
  3. Ihned musím provést patovací úder.

 8. Na co musím dbát v rámci golfové etikety na jamkovišti (greenu)?
  1. Na pořadí hry, pomáhat s obsluhou praporkové tyče, nešlapat do budoucí dráhy patování soupeřům, nestát tak, aby na dráhu patování soupeře dopadal stín mé postavy.
  2. V rámci golfového zápolení se snažím všemi prostředky znepříjemnit a zkomplikovat hru soupeři.
  3. Starám se pouze o sebe, svůj míč a svou budoucí dráhu úderu. Obsluze praporkové tyče se snažím vždy vyhnout.

 9. Jaká jsou pravidla pro používání mobilního telefonu při hře?
  1. Mobilní telefon mohu používat bez omezení dle vlastního uvážení
  2. Musím bezpodmínečně zajistit, aby telefon během hry nezazvonil a nevyrušil tak ostatní hráče (ztlumení vyzvánění nebo vypnutí telefonu).
  3. Telefon musím mít po ruce, abych ho mohl vždy zvednout co nejrychleji poté, co začne vyzvánět.

 10. Co musí hráč učinit, pokud odpálí míč a ten letí směrem na jiné osoby na hřišti?
  1. Nemohu dělat nic, je to riziko golfové hry.
  2. Musím bezpodmínečně co nejhlasitěji zakřičet „FORE“ a varovat tak osoby před možným ohrožením. Každý golfista tento pokřik musí znát!
  3. Libovolným způsobem se musím snažit kontaktovat ohrožené osoby (máváním, libovolným pokřikem) a upozornit je na možné nebezpečí.

 11. Mohu hrát na golfovém hřišti v libovolném oblečení?
  1. Ano, je to zcela bez omezení
  2. Musím dodržet pravidla pro oblékání na daném hřišti nebo přinejmenším všeobecná pravidla pro oblékání na golfu (muži: nedžínové kalhoty, tričko s límečkem, šortky dlouhé minimálně ke kolenům, ženy: zapovězeno je tílko s úzkými ramínky nebo top s přílišným odhalením tělesných partií, např. odhalené břicho).
  3. Mohu nosit pouze speciální golfové oblečení.

 12. Co je povinnou výbavou každého golfisty?
  1. Golfové hole
  2. Golfové boty
  3. Platné vydání golfových pravidel, nástroj pro opravu stop po dopadu míče na jamkovišti (tzv. vypichováno)

 13. Existuje omezení počtu golfových holí, které smí mít hráč při hře s sebou?
  1. Takové omezení není.
  2. Ano, maximální počet golfových holí je 14 ks.
  3. Ano, maximální počet golfových holí je 14 ks, přičemž každá hůl musí být jiná (nemohu mít tedy například s sebou 2 puttery nebo 2 drivery).

 14. Jaké je obecné chování hráče na hřišti?
  1. Hráč musí především dbát na to, aby neomezoval ve hře ani jinak spoluhráče ve vlastní skupině a ostatní hráče na hřišti, musí se chovat tiše, nezanechávat za sebou poničené hřiště, dodržovat pořadí hry, věnovat se hře a pokud možno se věnovat a sledovat hru svých spoluhráčů ve skupině.
  2. Hráč musí myslet především a jedině na sebe (výbušné reakce a komentáře po nepodařeném úderu, telefonování, úleva po špatném úderu v podobě zaseknutí golfové hole do země, atd.) a v žádném případě nemusí brát ohled na spoluhráče ve vlastní skupině a ostatní hráče na hřišti.
  3. Hráč musí dodržovat pouze pořadí hry, nic jiného nemusí dodržovat, ba naopak, vytváření hluku, posměšné komentáře na adresu například soupeře v turnaji nebo neochota pomoci hledat soupeřův míč jsou nedílnou součástí golfového zápolení.

 15. Mohu hrát na golfovém hřišti v libovolném oblečení?
  1. Ano, je to zcela bez omezení
  2. Musím dodržet pravidla pro oblékání na daném hřišti nebo přinejmenším všeobecná pravidla pro oblékání na golfu (muži: nedžínové kalhoty, tričko s límečkem, šortky dlouhé minimálně ke kolenům, ženy: zapovězeno je tílko s úzkými ramínky nebo top s přílišným odhalením tělesných partií, např. odhalené břicho).
  3. Mohu nosit pouze speciální golfové oblečení.

Test s řešením je také možné stáhout ve formátu pdf