0 Kč

Rady pro přípravu na zkoušky

Zkouška golfové způsobilosti bývá často stresujícím bodem na začátku golfového života. Pokud však člověk ke golfu přistupuje se zájmem, přiměřenou odpovědností a připravuje se pod dohledem trenéra, nemusí se ničeho obávat a absolvování zkoušky lze považovat jako první významnou metu v golfové kariéře. Zkoušku běžně skládají děti i senioři.

Je důležité vědět, že smysl zkoušky je čistě praktický – golfová hřiště se plní a golfová hra probíhá po skupinkách, které se pohybují v intervalech 10minut po sobě. Na hřišti se tedy vytváří jakýsi „vláček“ tvořený golfovými skupinkami, které musí postupovat všechny podobným tempem, takže je důležité, aby každý věděl, co má kdy udělat, kdy je na řadě, kdy musí pomoci obsluhovat praporkovou tyč, jak dlouho lze hledat ztracený golfový míček, kolik lidí může maximálně tvořit onu golfovou skupinku, že je nutné nehlučet, nemít zapnuté hlasité zvonění u mobilního telefonu, neničit hřiště, vědět, kdy nechat předejít čekající hráče, atd.

Poznámka:

Pro úspěšné složení zkoušky golfové způsobilosti nemusíte nutně absolvovat tréninky s trenérem, golf se můžete naučit sami, od kamaráda, atd. a o zkoušku můžete u nás „pouze“ požádat. Nicméně využít několika tréninkových lekcí nebo nějakého uceleného kurzu je nejlepší možnou cestou – ušetříte si spoustu času, trápení a eliminujete riziko vzniku špatných pohybových návyků, které se potom velmi špatně odstraňují.

Teoretická část zkoušky

Doporučujeme si prostudovat brožuru „Pravidla golfu“, resp. výtah z pravidel, které od nás obdržíte na vyžádání. Je nutné, abyste měli povědomí o řešení herních situací (ztracený míč, míč ve vodní překážce, hra z bunkeru, hra cizím míčem, pozice v modré zóně, barvy kolíků, atd.), dále abyste ovládali vzájemné chování a spolupráci mezi členy vaší golfové skupiny a ostatními hráči na hřišti (např. úkony před začátkem hry, pořadí ve hře, spolupráce na greenu, varování při nebezpečí, atd.), zásady bezpečnosti na hřišti a v neposlední řadě související záležitosti v podobě oblečení na hřišti, pravidla pro požívání mobilních telefonů, atd. V rámci golfových lekcí s trenérem a zejména potom v rámci ucelených golfových kurzů je tato problematika kompletně probrána a prakticky vyzkoušena.

Znalosti si můžete procvičovat ONLINE v našich přípravných testech v sekci „Přípravné testy“.

Praktická část zkoušky

Praktická herní zkouška neznamená, že musíte hrát perfektně! Musíte prokázat takovou herní dovednost, abyste na hřišti nezdržovali ostatní hráče (tedy abyste byli schopni odehrát golfové jamky při rozumném počtu úderů), abyste neničili hřiště velmi nesprávnou technikou (zasekávání hole do povrchu, vysekávánítrávy s hlínou) a abyste používali správné hole na určených částech hřiště. Z herních dovedností musíte ovládat minimálně odpal na střední vzdálenost železy (hra dřevy není nutná!), nízké přihrávky (chip), princip hry z písečné překážky, z vysoké trávy a patování.

Pro úspěšné zvládnutí praktické části je nutné aplikovat i poznatky z teoretické části (pravidla golfu, golfová etiketa) a prokázat výše uvedené golfové herní dovednosti, které odpovídají minimální nutné úrovni na HCP 54. Musíte za 9 jamek získat 9 stablefordových bodů, což zjednodušeně znamená každou jamku absolvovat alespoň na počet úderů, který se rovná paru jamky + 3 údery (na jamce s PAR 4 tedy musíte zahrát 7 úderů), což odpovídá obhajovanému HCP 54, kdy nám po vydělení počtem jamek na hřišti (18) vyjde rezerva na každé jamce v podobě třech úderů – což je Váš osobní PAR při HCP 54. Samozřejmě na splnění máte jamek 9, takže pokud se Vám nějaké jamka „nepovede“, nic se neděje, můžete vše napravit a body nasbírat na jamkách následujících.

Zjednodušený vzorec pro zisk stablefordových bodů:

Za zahraný osobní PAR obdržíte vždy 2 body. Za každou ránu navíc získáváte o bod méně a za každou ránu pod osobní PAR o bod více.

Příklad: jamka s PAR 4 (osobní PAR při HCP 54 je 4+3 = 7): 
Počet úderů: 7 Zisk Stb. bodů: 2
Počet úderů: 6 Zisk Stb. bodů: 3
Počet úderů: 5 Zisk Stb. bodů: 4
Počet úderů: 6 Zisk Stb. bodů: 3
Počet úderů: 8 Zisk Stb. bodů: 1
Počet úderů: 9 a více Zisk Stb. bodů: 0