0 Kč

Praktické rady

Příprava na úder

Přípravě na úder říkáme oslovení míče. Jedná se o následující body, které můžete vysledovat při sledování golfu v televizi i u nejlepších hráčů na světě – z toho lze usoudit, že se jedná o zcela zásadní součást golfového odpalu a celé hry, která je však u amatérských hráčů velmi často opomíjena!

 1. držení hole
 2. zaujetí postoje
 3. pozice míče

Je dobré, když si každý hráč vytvoří svůj vlastní "pracovní postup" při oslovení míče. Je to důležité nejen kvůli preciznosti přípravy (budování správných návyků), ale i k získání potřebné koncentrace pro vlastní golfový úder. Tím, že při oslovení míče absolvujeme stále stejný rituál, nejsme nuceni na tuto činnost tolik myslet a můžeme se soustředit více na hru samotnou (např. taktika hry apod.).

Vyvarujeme se při přípravě na ránu těchto základních chyb:

 1. Při oslovení míče nehrbíme záda a nesedáme si. Ohnutá záda nám neumožní plné vytáčení ramen při švihu.
 2. Pozor na otevřený postoj, kdy spojnice chodidel i ramen nejsou rovnoběžné s cílovou čárou a ukazují vlevo od cíle.
 3. U některých hráčů vidíme i zavřený postoj, spojnice chodidel i ramen ukazuje vpravo od cíle.Můžeme tak konstatovat, že chybný postoj i směr nastavení především ramen hráče, může velice negativně ovlivnit směr úderu.
 4. Vždy dbejte na správné držení golfové hole a průběžně jej kontrolujte. Existuje totiž poměrně vysoké riziko, že se držení hole bude během hry nebo v čase měnit, aniž byste si to uvědomili!

Všechny tyto faktory zcela zásadně ovlivňují následný úder, proto věnujme oslovení míče velkou pozornost.

Nejčastější chyby při švihu

Téměř každý, kdo začíná s golfem, se ve svých počátcích dopouští nějaké chyby. U jednotlivých hráčů jsou samozřejmě chyby různé, mají různou intenzitu i někdy i různou příčinu. Obecně však platí, že mezi nejčastější chyby patří:

 1. nesprávné držení golfové hole
 2. nesprávné držení těla
 3. otevřený, popř. zavřený postoj
 4. nesprávné vedení hole při úderu

Nesprávné držení golfové hole

Poměrně velké procento hráčů drží hůl nesprávně nebo ne zcela správně a mají proto potíže nejen se směrem odehraných míčů, ale i s délkou ran.

 

Nedokonalé držení nám zaviní většinou špatnou pozici hlavy hole při trefení míče nebo podporuje směr švihu hole špatným směrem a nebo nám více či méně zablokuje volnost zápěstí. Potom nemůže hráč holí švihat a jeho pohyb je silový. Použití velké síly při golfovém švihu není žádoucí. Proto se například děti učí většinou rychleji než dospělí. Nemají totiž tolik síly.

Nesprávné držení těla

Nesprávné držení těla je velmi častou chybou, která se projevuje již při oslovení míče. Zde je třeba se vyvarovat zejména postoje moc daleko od míče či příliš hlubokého předklonu. Další častou chybou je, že hlava hole nesedí dobře při založení za míč-je na patce. Vše je patrné na obrázku:

Je nutné si uvědomit, že ohnutá záda nám neumožní plné vytáčení ramen. Opačnou chybou je pak příliš krátký odstup, při kterém hráč nemá dostatek prostoru pro správné provedení švihu. Jak je vidět na následujícím obrázku, kde je zobrazený postoj moc blízko u míče, příiš strmá rovina trupu a hlava hole na špičce:

 

Otevřený a zavřený postoj

Otevřeným postojem rozumíme situaci, kdy spojnice ramen ukazuje vlevo od cíle:

 

Rovina švihu proto není korektní, ale je zvenčí dovnitř. Důsledkem toho je, že hráč většinou hraje slice nebo rovnou ránu vlevo od cíle (velmi častá chyba).

Pozor je třeba si dát i na zavřený postoj, který je opačnou chybou - zde spojnice ramen ukazuje vpravo od cíle a rovina švihu je v daném případě vedena zevnitř ven. Důsledkem toho hrajeme většinou draw nebo hook, může však přijít i rovná rána vpravo od cíle:

 

Nesprávné vedení hole při úderu

Jak jsme si řekli již dříve, rovná rána vyžaduje, aby v okamžiku udeření míčku byla hlava hoel (její líc) zaměřena na cíl a také se přímo k cíli pohybovala. Ne vždy se nám to však podaří a míče pak nemají očekávaný směr. Každá letová dráha má svůj název, přičemž mezi ty nejznámější patří:

 • Fade (fejd)
 • Slice (šlajs)
 • Push (tlačená rána)
 • Draw (dró)
 • Hook (huk)
 • Pull (zatlačená rána)

U všech těchto případů je na vině buď nesprávná pozice hlavy (její líce), nebo nesprávný směr pohybu hole - nebo obojí současně.

Patování – několik tipů pro trénink

 1. začněte krátkými paty na rovném greenu (cca 1-1,5 metru), je dobré si nějakým způsobem označit patovací linii (např. položit jednu či dvě hole na green, nebo použít šňůru, nataženou mezi dvěma dráty na pletení, šňůra je cca 10 cm nad povrchem greenu a prochází nad středem jamky). Podle takto označené linie patu cvičíme správné vedení hlavy hole. Docela dobře můžeme kontrolovat, zda je hlava hole dobře nastavená na cíl a taky zda se pohybuje správným směrem k jamce. Oba tyto parametry jsou velmi důležité pro správný směr míče.
 2. druhým cvičením bude trénink na získání citu na délku patu. Zkuste dát zpočátku tři, později až pět míčů za sebou do řady tak, že leží na jedné linii směrem k jamce. První míč je vzdálen na jednu hůl od jamky, další jsou vždy o jednu hůl dále. Začněte tím nejkratším patem a postupně odehrajte všechny míče ležící za sebou v řadě. Snažte se, aby se všechny odehrané míče zastavovali až za jamkou a to ve vzdálenosti 50-60 cm. Samozřejmě pokud neskončí rovnou v jamce! Doporučuji měnit rychlost míče změnou délky oddálení hlavy hole od míče a ne tím, že jednou udeříte silněji a podruhé méně při stále stejném nápřahu.
 3. a ještě jeden typ na zlepšení puttingu: hrajte na greenu všemožné patovací soutěže s kolegy a kamarády. Není lepší zkouška vlastního patování, když vím, že neproměněný metrový pat mě bude stát například oběd!

Chipping – několik tipů pro trénink

Jak trénovat a získat cit při chippingu?

Tento úder může velmi ovlivnit celkový výsledek Vaší hry. Skóre se může lišit až o několik úderů, ať už k lepšímu, či k horšímu. Je velký rozdíl, jestli zahrajete 90, nebo při dobré krátké hře třeba jen 84 ran. Jaký by měl být vlastně náš cíl? Hrát míče tak blízko k jamce, abychom potřebovali k dohrání jamky už jen jeden "putt".

Jak na to?

 1. doporučuji trénovat tento úder pravidelně (nejlépe při každém tréninku) a třeba jen po deseti až patnácti minutách.
 2. začněte vyšší holí (např. devítkou) a na krátkou vzdálenost, jen asi tak jeden metr na "forgreenu" a k nejbližší jamce (max. do vzdálenosti pěti metrů) cca 20 míčů
 3. potom přejděte na nižší hůl (např. sedmičku) a hrajte ke vzdálenější jamce a opět dvacet míčů
 4. snažte se hrát všechny míče co nejblíže k jamce - z počátku bude dobré, když přihrajete alespoň polovinu míčů do dvou holí k jamce
 5. abychom získali cit pro tyto přihrávky, je třeba dříve či později začít hole i vzdálenosti střídat po třech až pěti míčcích
 6. jako poslední krok doporučuji hrát například na tři různě vzdálené jamky hned za sebou jen po jednom míči a hned následně všechny tři míče dohrát putterem do jamky.

Sledujte při tom Vaši úspěšnost. Alespoň polovina míčů by měla být na dva údery v jamce!

Přeji Vám úspěšný trénink a vylepšené skóre při hře!

Pitching – několik tipů pro trénink

Pitch je úder technicky velice náročný a těžký. Doporučoval bych každému, kdo se rozhoduje mezi čipem a touto vysokou ránou, zvolit jednodušší a jistější čip. I správná taktika hry ovlivňuje výsledek hry, zvláště začátečníci by tedy měli mít na paměti, že:

 • - pitch je správná volba v případech, kdy hrajete přes překážku. Chip by zde neměl dostatečnou výšku k přeletění překážky a jeho doběh by byl příliš velký. Pitch se díky své výšce mnohem rychleji zastaví.
 • - pokud mezi Vámi a jamkou není žádná významná překážka, je lepší zahrát chip - nízká rána bývá procentuálně spolehlivější.

Většina chyb u pitchingu, tak jako většina chyb v golfu, má svůj základ v technice. Zvláště začínající golfisté, kteří ještě nemají vypěstovaný cit pro jednotlivé typy ran, mnohdy opomíjejí dodržovat základní pravidla. Tedy, tak jako u většiny jiných ran, i zde musí být hlava hráče v klidu až do okamžiku, než dojde k zasažení míče. Velmi důležitá je i kontrola a tempo pohybu. Celý pohyb musí být vždy plynulý a přesný.

Při tréninku se nejprve naučte vizualizovat ránu. Než zahrajete, představte si, jakou ránu chcete zahrát. Pokaždé při tréninku proto hrajte na cvičný green a vždy si představte, jak má rána vypadat a kam má dopadnout. Na místo dopadu potom namiřte.

Snažte se vytvořit si rutinní přípravu před každou ránou. Ta by se mohla sestávat např. z odpovědí na následující otázky: vizualizoval jsem si ránu? - mám správný postoj? - mám více váhy na levé noze? - mám otevřená ramena a chodidla? Pokud na všechny otázky odpovídáte ano, zkuste ještě cvičně prošvihnout.

Bunker – několik tipů pro trénink

Trénujte nejlépe v tvrdém písku, lépe se to zvládá. Pokud je v překážce moc písku a je příliš sypký, stačí kousek dřevěného prkénka (cca 12x30 cm), které připravíme přibližně 3 cm pod povrch písku a pak položíme míč. Prkénko nám zaručí snadnější prošvihnutí hlavy hole a odraz hole od povrchu písku. Délku úderu se nesnažte měnit změnou výšky nápřahu, ale množstvím písku, který "vezmeme" spolu s míčem. Více písku znamená kratší úder a opačně. Nemějte z písku respekt, když víme jak na to, není to těžké zahrát.

Technika švihu není totožná s normálním úderem. Připravte postoj mírně otevřený, pozice míče zhruba v ose těla, hlava hole mírně otevřená. Tím zaručíme, že se nám hůl nezařízne do písku, nýbrž lépe se od sypkého povrchu odrazí! Váhu těla v nápřahu nepřenášejte vpravo, snažte se držet osu těla v klidu. Napřahujte hodně strmě a snažte se udeřit mírně otevřenou hlavou hole 5-10 cm před míč do písku. Důležité je holí prošvihnout skrz míč, hůl nezasekávat do písku. Směr švihnutí má být trochu vlevo od cíle ( 2-3 metry).