0 Kč

Pitching

Držení hole, základní postoj, pozice míče: Smyslem tohoto úderu je zahrát míč na jamkoviště ze vzdálenosti od 20 metrů až po 40-50 metrů, a to s vysokou dráhou letu a krátkým doběhem na jamkovišti. Tento úder je vhodný pro hru přes překážky jako je např. vodní příkop, písek (bunker) nebo hra přes stromy a podobně. Proto používáme hůl nebo hole s velkým sklonem úderové plochy, jako mají například SW nebo i PW. Jiné hole nepoužíváme. Podle obrázku je vidět, že nejvýhodnější je SW. Velkým sklonem líce hole je zajištěna vysoká dráha letu již sama od sebe a není proto třeba míč podebírat či jakkoliv zvedat. Samotný pohyb (jeho velikost a tím i rychlost) musí být přizpůsoben vzdálenosti od cíle. Nemůžeme proto pro dvě rozdílné vzdálenosti do cíle (např. 20m a 30m) použít stejně velký pohyb.

Nápřah se nám tedy mění - (je delší či kratší) v souvislosti s délkou úderu. U kratších ran (okolo 20 - 25m) je důležité, abychom měli pevná zápěstí. Proto je nutné držet oba lokte dost blízko u těla. Kinetickou energii pak dostává hůl díky aktivní práci trupu a ramen (jejich otáčení). Držení hole je o 2-4 cm kratší než je držení standartní, chodidla jsou více u sebe a jsou lehce otevřená. Levé chodidlo je zatíženo více (60%). Míč leží 1-2 cm vlevo od osy postoje.

Vedení hole a vlastní úder

Při nápřahu, který bych pro začátek doporučil cvičit kratší (ruce jen do výše boků), pohybujeme pažemi a rukama zvolna ve směru od cíle dozadu a nahoru. Pravý loket se pokrčuje a držíme jej u těla. V konečné fázi nápřahu je levá paže napnutá, ruce jsou ve výši boků a horní část rukojeti hole ukazuje k míči. Při druhé fázi pohybu (prošvihnutí) dbáme, jak už bylo řečeno, na pevná zápěstí. Pohybujeme pažemi dolů zpět k míči a dáváme pozor, aby nám hlava hole příliš brzy „nepředběhla“ ruce.

Při hře tohoto úderu se snažte vybudovat představu, že chcete míč odehrát rukojetí hole, která nám na míč v konci nápřahu také ukazuje. Další pomocí je pevněji stisknout hůl v levé ruce. V momentu trefení míče je pak hůl v jedné linii s levou paží a pravá dlaň ukazuje k cíli.

           

Pitching – různé situace a jakou hůl použít

Pitch je úder technicky velice náročný a těžký. Doporučoval bych každému, kdo se rozhoduje mezi čipem a touto vysokou ránou, zvolit jednodušší a jistější čip. I správná taktika hry ovlivňuje výsledek hry, zvláště začátečníci by tedy měli mít na paměti, že:

  • pitch je správná volba v případech, kdy hrajete přes překážku. Chip by zde neměl dostatečnou výšku k přeletění překážky a jeho doběh by byl příliš velký. Pitch se díky své výšce mnohem rychleji zastaví.
  • pokud mezi Vámi a jamkou není žádná významná překážka, je lepší zahrát chip - nízká rána bývá procentuálně spolehlivější.

Pitching – nejčastější chyby a tipy pro trénink

Většina chyb u pitchingu, tak jako většina chyb v golfu, má svůj základ v technice. Zvláště začínající golfisté, kteří ještě nemají vypěstovaný cit pro jednotlivé typy ran, mnohdy opomíjejí dodržovat základní pravidla. Tedy, tak jako u většiny jiných ran, i zde musí být hlava hráče v klidu až do okamžiku, než dojde k zasažení míče. Velmi důležitá je i kontrola a tempo pohybu. Celý pohyb musí být vždy plynulý a přesný.

Při tréninku se nejprve naučte vizualizovat ránu. Než zahrajete, představte si, jakou ránu chcete zahrát. Pokaždé při tréninku proto hrajte na cvičný green a vždy si představte, jak má rána vypadat a kam má dopadnout. Na místo dopadu potom namiřte.

Snažte se vytvořit si rutinní přípravu před každou ránou. Ta by se mohla sestávat např. z odpovědí na následující otázky: vizualizoval jsem si ránu? - mám správný postoj? - mám více váhy na levé noze? - mám otevřená ramena a chodidla? Pokud na všechny otázky odpovídáte ano, zkuste ještě cvičně prošvihnout.

Při tréninku se zaměřujte i na procvičení pozic, které nejsou vždy ideální. Na hřišti nebudete hrát pouze v perfektních podmínkách, jaké poskytuje driving range.