0 Kč

Videoanalýza golfového švihu          

Efektivita tréninků je ovlivněna mnoha faktory od pohybového nadání, míry tréninkového úsilí, motivace až po představivost hráče. Pomocí vizuální zpětné vazby lze pochopit práci vlastního těla, lépe chápat problém a smysl nápravných opatření včetně výsledku a následných kontrol.

Smyslem videoanalýzy je nafilmovat golfový švih vysokorychlostní kamerou CASIO EXILIM PRO V1 a ve speciálním softwaru provést pomocí nástrojů analýzu správnosti jednotlivých fází švihu. Názornost je podpořena možností srovnávat švih klienta se vzorovým švihem nebo posuzovat vývoj švihu v čase. Jedná se o vynikající nástroj a v současné době nedílnou součást moderního výcviku golfu.

Vysokorychlostní záznam zachytí detaily, které lidské oko nedokáže pozorovat v reálném čase. Dostanete tak možnost sledovat skutečný stav, pochopit chyby a urychlit proces výuky.

Videoanalýza je v různé míře využívána v rámci standardních tréninkových lekcí a kurzů, avšak lze ji objednat i jako samostatnou službu a to i „na dálku“, kdy lze zaslat nahrávku švihu emailem nebo přes datové úložiště na internetu a výsledná analýza Vám bude opět předána s grafickými prvky a hlasovým komentářem trenéra.

Cena samostatné videoanalýzy:

Jednorázová videoanalýza: 450,-Kč
Sekvence 3 analýz s doporučenými odstupy pro sledování vývoje švihu: 950,-Kč

Pokyny pro natočení švihu

  • Váš golfový švih můžete natočit svým mobilním telefonem, digitálním fotoaparátem s možností natáčení videa, digitální videokamerou, atd.
  • Dbejte na dobré světelné podmínky – ideálně venku na drivingrange, doma na zahradě (při odpalování do sítě). Nahrávky z Indooru bývají méně kvalitní právě díky světelným podmínkám.
  • Kameru je nejlepší umístit na stativ nebo jinak pevně zafixovat. Výška kamery od země odpovídá výšce, ve které se nacházejí hráčovi dlaně při přípravě na úder (založení).

Natočte ideálně 2 ZÁZNAMY + 1x fotografii Vašeho držení zblízka.

1. ZÁZNAM natočte z pozice za hráčem ve směru hry (tzv. Down the line) a dbejte, aby byla kamera mířila na hráčovy dlaně při založení (současně dbejte, aby byl zachycen celý rozsah švihu, aby byla tedy vidět i celá dráha hole).

2. ZÁZNAMnatočte z pozice před hráčem (tzv. Face on) a dbejte, aby byla kamera mířila opět na hráčovy dlaně při založení (současně dbejte, aby byl zachycen celý rozsah švihu, aby byla tedy vidět i celá dráha hole).

Z pozice před hráčem (tzv. Face on) prosím také vyfotografujte hráčovo držení (můžete zblízka).

Fromulář pro odeslání videa

Přiložte video pro analýzu. Pokud je video větší než 10 MB, zašlete nám jej prostřednictvím úložiště. Máte-li více videí v celkové velikosti do 10 MB, zabalte je v programu WinZIP (.zip) či WinRAR (.rar) a přiložte k tomuto formuláři.

(max. 10MB)
 

Zvýrazněné položky jsou povinné.