0 Kč

Obtížné situace – tvarované rány

Pojmem tvarované rány označujeme takové údery, kdy míček v průběhu letu (zcela úmyslně) změní svůj směr. Používají se v situacích, kdy je rána do greenu blokována stromy nebo jinou překážkou, kterou je nutné ve vzduchu překonat. Míček ve správný okamžik (více či méně) zatočí.

Šlajs a Fade

Pojmem šlajs se nazývá situace, kdy míček získává boční rotaci a ve vzduchu se poměrně ostře stáčí vpravo. Fade je pak mírnější variantou šlajsu. Zahrání tohoto typu úderu není jednoduché a zpravidla vyžaduje delší trénink, v dané popisce se tedy omezím jen na základní charakteristiku. Při zahrání fade zaujměte otevřený postoj, kdy míč by měl ležet o několik centimetrů více vzadu než u normálního postoje. Chodidla namiřte vlevo od cíle (kam chcete aby rána vystartovala). Hlavu hole nasměrujte tam, kde chcete aby rána skončila. Nápřah bude nepatrně strmější a hlava hole v impaktu otevřená, což míčku udělí boční rotaci a z ní vycházející fade. Potřebujete-li zahrát šlajs, svůj postoj otevřete ještě více a úder veďte ještě trochu strměji.

Draw a Hook

Tyto dvě rány jsou zrcadlem šlajsu a fade. Míček v letu mění svoji dráhu a stáčí se vlevo. Z tohoto vychází i technika hry. Váš postoj by měl být zavřený, míč posunutý trochu (více) dopředua vaše hůl bude v imapaktu zavřená. Vlastní nápřah bude nepatrně plošší, což má ve svém konci za následek větší doběh míčku než v případě šlajsu a fade.