0 Kč

Nejčastější chyby golfových začátečníků

Téměř každý, kdo začíná s golfem, se ve svých počátcích dopouští nějaké chyby. U jednotlivých hráčů jsou samozřejmě chyby různé, mají různou intenzitu i někdy i různou příčinu. Obecně však platí, že mezi nejčastější chyby patří:

  1. nesprávné držení těla
  2. otevřený, popř. zavřený postoj
  3. nesprávné vedení hole při úderu

Nesprávné držení těla

Nesprávné držení těla je velmi častou chybou, která se projevuje již při oslovení míče. Zde je třeba se vyvarovat zejména postoje moc daleko od míče či příliš hlubokého předklonu.

Je nutné si uvědomit, že ohnutá záda nám neumožní plné vytáčení ramen. Opačnou chybou je pak příliš krátký odstup, při kterém hráč nemá dostatek prostoru pro správné provedení švihu.Otevřený a zavřený postoj

Otevřeným postojem rozumíme situaci, kdy spojnice ramen ukazuje vlevo od cíle:

Pozor je třeba si dát i na zavřený postoj, který je opačnou chybou - zde spojnice ramen ukazuje vpravo od cíle a rovina švihu je v daném případě vedena zevnitř ven. Důsledkem toho hrajeme většinou draw nebo hook, může však přijít i rovná rána vpravo od cíle:

 

Nesprávné vedení hole při úderu

Jak jsme si řekli již dříve, rovná rána vyžaduje, aby v okamžiku udeření míčku byla hlava hoel (její líc) zaměřena na cíl a také se přímo k cíli pohybovala. Ne vždy se nám to však podaří a míče pak nemají očekávaný směr. Každá letová dráha má svůj název, přičemž mezi ty nejznámější patří:

  • Fade (fejd)
  • Slice (šlajs)
  • Push (tlačená rána)
  • Draw (dró)
  • Hook (huk)
  • Pull (zatlačená rána)

U všech těchto případů je na vině buď nesprávná pozice hlavy (její líce), nebo nesprávný směr pohybu hole. Anebo obojí současně.