0 Kč

Jak začít s golfem

Já sám se jako golfový trenér v poslední době stále častěji setkávám s lidmi, kteří chtějí začít s golfem a snaží se získat informace, jak a co udělat proto, aby se stali členy naší stále se zvětšující golfové rodiny.

Pomocí naší golfové školy se dozvíte několik užitečných informací, tipů a rad, které Vám pomohou ve Vašich prvních rozhodnutích. V průběhu následujících lekcí se postupně seznámíte s obecnými zásadami, jako jsou podmínky či charakteristika golfu, na které budou navazovat výukové lekce zaměřené na techniku hry.

Jak získat Zelenou kartu?

Nejprve si řekněme, co to vlastně zelená karta je. Je to jakési osvědčení o způsobilosti hráče samostatné hry na golfovém hřišti. Hráč tuto kartu získává od klubového profesionála, který mu ji vydá na základě úspěšného absolvování zkoušek obsahujících test z pravidel a golfové etiky, a samozřejmě také praktickou část, což je samostatná hra adepta na golfovém hřišti. Může nás napadnout otázka: "Proč tolik požadavků na začátečníka?" Toto vše má však jediný cíl. Chce-li někdo hrát na golfovém hřišti, musí se na něm umět chovat, musí znát golfová pravidla, aby mohl reagovat na vzniklé situace (jako např. míč ve vodní překážce, ztracený míč, apod.) a úroveň jeho hry musí být natolik dobrá, že nebude brzdit ostatní hráče na hřišti. Představme si, že na celém hřišti hraje 50-80 hráčů současně a mají-li se všichni dobře pobavit, musí být všichni velice ohleduplní k těm ostatním. Při takovémto provozu pak stačí pár neukázněných hráčů a vše je ztraceno. Každý nováček, který je patřičně proškolen, se pak do normálního provozu na hřišti bez problémů začlení. Následující text tak je možné chápat jako průřez tím, co při golfu nelze opomenout...

Golfová etika a pravidla

Nejprve si řekněme několik slov k chování na hřišti.

 • když někdo hraje, ostatní se nepohybují ani nemluví
 • snažíme se stát vpravo od hráče (ve směru rány)
 • nikdy nestůjte před hrajícím spoluhráčem (nejdříve hraje vždy nejvzdálenější od jamky)
 • snažíme se držet tempo s ostatními skupinami hráčů
 • jsme-li pomalejší, necháme za námi čekající hráče předejít
 • nikdy nehrajte, můžete-li míčem dopálit až k hráčům před Vámi
 • směřuje-li námi odehraný míč na jiného hráče, je nutné nahlas zakřičet "fore" (pozor)
 • vyseknutý drn jen nutné vrátit zpět na místo
 • důlky po dopadu míče na jamkoviště musíme vypíchnout
 • po odehrání míče z bunkeru musíme písek uhrabat
 • na jamkovišti nešlapeme na dráhu patu ostatních spoluhráčů
 • při obsluhování praporkové tyče dáváme pozor, abychom nepoškodili okraj jamky
 • při vyndávání tyče z jamky se neopíráme o putter
 • neděláme cvičné švihy na odpališti

Pravidla golfu jsou pravidelně vydávána Českou golfovou federací. Je nutné, aby je každý hráč vlastnil a měl je s sebou při hře na hřišti. Pro získání Zelené karty je pak nutné, aby znal alespoň ty nejzákladnější:

 • kdo má přednost na odpališti
 • kde má být na odpališti míč umístěn
 • jaký je maximální počet holí při hře
 • kolik hráčů může hrát v jedné skupině (flightu)
 • jak dlouho může hráč hledat míč
 • kdy lze míč prohlásit za nehratelný a následný postup
 • co dělat, je-li míč ve vodní překážce a jak jsou vodní překážky značeny
 • co dělat, je-li míč v půdě v opravě a jak je půda v opravě značena
 • kdy a proč se hraje provizorní míč
 • jak se postupuje při ztrátě míče
 • jaký je postup, leží-li míč za hranicemi hřiště
 • pravidla hry z pískové překážky (bunkeru)
 • pravidla hry na jamkovišti
 • způsob značení míčů na jamkovišti a důvody tohoto značení
 • zapisování a počítání výsledků ve skorkartě (scorecard)

Obecně lze říci, že je-li uchazeč o Zelenou kartu vybaven těmito teoretickými znalostmi, je zcela připraven pro složení první části zkoušky i pro samostatnou hru na hřišti. Je-li pak i jeho hra natolik dobrá, že je schopen zahrát 9 jamek v doprovodu trenéra v časovém limitu 2 hodin, a získat při hře "Stableford" nejméně 9 bodů, je obdržení Zelené karty samozřejmostí.

Jedna z nejčastějších otázek, na kterou chce znát odpověď každý začínající golfista, je tedy zodpovězena. Nelze však odpovědět na otázku, kolik času je k získání Zelené karty zapotřebí. Ne všichni se věnují tréninku stejně intenzivně a také každý je jinak nadaný.