0 Kč

Golfové hřiště

Na rozdíl od tenisu či jiných her pro golf platí, že žádné hřiště není stejné. Rozdílné jsou jak terény, rozlohy, množství a charaktery překážek, tak i délky jamek, jejich pary, atd. Jediným možným zobecněním - a zároveň i rozdělením - je klasifikace podle počtu jamek. Známe hřiště 9jamková a 18jamková. Standardním hřištěm je 18 jamek, devítijamkové hřiště proto musíme při turnaji absolvovat dvakrát. Každá jamka má své odpaliště, dráhu a jamkoviště. Na dráze (fairway), nebo v okolí jamkoviště, jsou velmi často umístěny pískové překážky či vyšší tráva, které dělají hru obtížnější a techničtější. Každá jamka má tzv. "Par", což je předpokládaný správný počet úderů na dané jamce. " 3, 4 a 5. O tom jaký má jamka "Par", rozhoduje její délka a obtížnost. Podívejme se na následující tabulku:

Par

délka jamky - muži

délka jamky - ženy

3

do 228 m

do 201 m

4

229 - 434 m

202 - 382 m

5

od 435 m

od 383 m

Každá jamka je měřena od odpaliště do středu jamkoviště. Sečteme-li Pary všech 18 jamek na hřišti, dostaneme "Par hřiště", jež má velmi často hodnotu 72. Existuje však ještě jeden ukazatel, který se značí "SSS" (Scratch-Score-Standard) a který je důležitý pro výpočet hendikepů hráčů. SSS nemusí být vždy totožný s Parem hřiště, poněvadž namísto součtu "Par" je zde hodnoceným kritériem délka celého hřiště, tedy, přesněji řečeno - součet délek všech jamek.

Pro názornost uvádíme tabulku pro výpočet SSS:
(měřeno z pánských odpališť)

délka hřiště v metrech

SSS

6402 - 6584

74

6219 - 6401

73

6036 - 6218

72

5853 - 6035

71

5670 - 5852

70

5442 - 5669

69

V praxi se můžete setkat s případem, kdy je u popisu hřiště uvedeno např. Par 72, SSS 71. Znamená to tedy, že hřiště má celkovou délku v rozmezí od 5853 do 6035 m. Přestože součet Par je 72, pro výpočet hendikepů je rozhodující SSS 71.

Základní typy soutěží

Různé formy golfové hry umožňují hráčům rozdílné výkonnosti vzájemně proti sobě soutěžit. Každý hráč má svůj hendikep (handicap), což je vlastně ohodnocení jeho výkonnosti. Známe hendikep 0-36. Čím je hráč lepší, tím menší hendikep má. Jsou proto jednak soutěže hendikepové, kdy se od dosaženého výsledku hráčovi odečte buď hendikep celý, nebo jeho část, a potom jsou to soutěže, kdy se hendikep neodečítá a dosažený výsledek hry je již konečný. Hra bez vyrovnání, jak se tato forma hry nazývá, je běžnější především u lepších hráčů-amatérů a potom hlavně mezi profesionály, kteří hrají jedině tímto způsobem. Pojďme se ale podívat na další formy hry, se kterými se můžete na hřišti velmi často setkat...

Hra na rány

Při této formě hry jsou započítávány všechny rány, které hráč spotřeboval pro absolvování všech 18 jamek, přičemž každou z těchto jamek musí hráč dokončit.

Stableford

Tato hra je velmi oblíbená a v nižších výkonnostních skupinách též hojně využívaná. Je to určitá forma hry na rány, kdy jsou výsledky na jednotlivých jamkách bodově ohodnoceny. Při dosažení "par" (normy jamky) jsou to body dva, při "bogey" (jedna rána nad par) bod jeden, při "birdie" (jedna rána pod par) body tři a při "eagle" (dvě rány pod par) body čtyři. Je-li hra s vyrovnáním, dostává hráč např. s hendikepem 36 na každé jamce dvě rány navíc. V praxi to znamená, že pro něho je par jamky o dvě rány vyšší než ve skutečnosti. Tak například na jamce, která má par 4, obdrží hráč za 6 ran dva body, za 7 úderů jeden bod a za 8 a více úderů bod žádný. Výhoda této hry je, že nemusíme dokončit všechny jamky. Po několika špatných úderech na některé z jamek, kdy již víme, že nezískáme žádný bod, můžeme míč jednoduše zvednout a hru přerušit.

Scramble

Scramble je také velmi oblíbenou formou hry, kterou hrají 3-4 hráči v družstvu společně. Každý z nich hraje vlastním míčkem a to tak, že po každé sérii úderů je určen nejvýhodněji ležící míč. Z tohoto místa pak hraje další ránu celé družstvo. Toto se opakuje až do dohrání jamky a ve výsledcích se počítá vždy jen úder nejvýhodněji ležícím míčem.

Nejpoužívanější golfové výrazy

  • Bogey - výsledek na jamce o jeden úder nad par
  • Birdie - výsledek na jamce o jeden úder pod par
  • Eagle - výsledek na jamce o dva údery pod par
  • Albatros - výsledek na jamce o tři údery pod par
  • Hole in One - jamka zahraná na jediný úder
  • Caddie - hráčův pomocník při hře, který nejenom nosí hole, ale pomáhá i svými radami
  • Drivingrange - plocha určená pro trénink dlouhých úderů - tzv. "cvičná louka"
  • Putting-green - cvičné jamkoviště pro trénink krátké hry a patování
  • Divot - vyseknutý drn při úderu
  • Driver - dřevo č. 1