0 Kč

Zkouška golfové způsobilosti a zisk HCP 54

Absolvování zkoušky golfové způsobilosti je jediný způsob, jak si plnohodnotně zahrát na regulérním hřišti a zařadit se mezi hráče golfu.

Zároveň se jedná o jedinou věc, kterou v golfu „musíte“, pokud se chcete stát řadovým golfistou. Vše ostatní kolem golfu už pouze „můžete“….

Golfové zkoušky způsobilosti, nebo chcete-li zelená karta, prošly v posledních letech překotným vývojem ve snaze zpřístupnit golf co nejširší veřejnosti snížením hranice nároků na základní golfové dovednosti, která se vyjadřuje výchozím hendikepem hráče (HCP). Tento základní HCP měl před několika lety hodnotu HCP 36, v současné době byla hranice změněna na HCP 54. Více o HCP se dočtete v kapitole „Hendikepový systém“. Hendikep hráče je ve zkratce počet úderů, které hráč potřebuje navíc oproti určenému (ideálnímu) počtu úderů stanovených pro golfové hřiště a vyjádřených výrazem PAR hřiště (72). V reálném případě to znamená, že v současné době golfovou způsobilost splňuje hráč, který je schopen na hřišti odehrát 126 úderů (72 + 54), oproti minulosti, kdy bylo nutné zvládnout odehrát hřiště za 108 úderů (72 + 36).

Princip skládání zkoušky golfové způsobilosti však zůstal nezměněn a skládá se ze dvou vzájemně se prolínajících částí:

 • Test z golfových pravidel, etikety, bezpečnosti hry a pohybu na hřišti
 • Praktická část na hřišti, kdy je nutné, aby hráč odehrál za 9 jamek minimálně 9 stablefordových bodů (což odpovídá hendikepu 54).

Zkouška bývá často stresujícím bodem na začátku golfového života. Pokud však člověk ke golfu přistupuje se zájmem, přiměřenou odpovědností a připravuje se pod dohledem trenéra, nemusí se ničeho obávat a absolvování zkoušky lze považovat jako první významnou metu v golfové kariéře. Zkoušku běžně skládají děti i senioři.

Je důležité vědět, že smysl zkoušky je čistě praktický – golfová hřiště se plní a golfová hra probíhá po skupinkách, které se pohybují v intervalech 10minut po sobě. Na hřišti se tedy vytváří jakýsi „vláček“ tvořený golfovými skupinkami, které musí postupovat všechny podobným tempem, takže je důležité, aby každý věděl, co má kdy udělat, kdy je na řadě, kdy musí pomoci obsluhovat praporkovou tyč, jak dlouho lze hledat ztracený golfový míček, kolik lidí může maximálně tvořit onu golfovou skupinku, že je nutné nehlučet, nemít zapnuté hlasité zvonění u mobilního telefonu, neničit hřiště, vědět, kdy nechat předejít čekající hráče, atd.

Častým dotazem je to, jak bude Vaše zkouška probíhat:

 • Zkouška golfové způsobilosti má dvě části – teoretickou a praktickou.
 • Teoretická část je písemný test z golfových pravidel, etikety, bezpečnosti hry a pohybu na hřišti. Testy si můžete cvičně zkoušet online na našich stránkách v kapitole ONLINE PŘÍPRAVNÉ TESTY. Test se může po dohodě konat v den konání praktické zkoušky, kdykoliv předtím, potom nebo vzdáleně prostřednictvím emailu.
 • Praktická zkouška golfové způsobilosti je v podstatě běžná hra golfu, jakých budete poté již jako golfisté absolvovat stovky, někteří tisíce. A jelikož golfová hra má být příjemným zážitkem, i zkouška bude probíhat v příjemné atmosféře.
 • Sejdeme se v golfovém areálu v dostatečném předstihu před naším předem objednaným startovním časem, aby byl čas na přípravu, rozcvičení a roztrénování se na cvičné louce.
 • Na recepci uhradíte poplatek za vstup na hřiště (pokud je v rámci některého golfového balíčku, nehradíte nic)
 • Na recepci vyzvedneme tzv. scorecard, do které se budou zapisovat Vaše výsledky.
 • Na zkoušku by měl mít každý hráč svou golfovou výbavu. Pokud ji nemáte, bude Vám zapůjčena za poplatek (pokud je zkouška v rámci některého golfového balíčku, nehradíte nic).
 • Na odpaliště první jamky se přesuneme cca 10-15 minut před naším startovním časem. Zkouška začíná v podstatě tímto okamžikem, protože v tuto chvíli je již nutné učinit před hrou určité úkony – víte jaké? J
 • Ve stanoveném čase začnete hrát a tím zahájíme praktickou část zkoušky. Po odehrání 9ti jamek spočítáme získané stablefordové body (pokud potřebný počet bodů nahrajete dříve, můžeme skončit již na jamce, na níž bude limit splněný).
 • Dostanete mezinárodní certifikát o golfové způsobilosti a HCP 54 (dříve známý pod názvem „Zelená karta“). Na základě tohoto certifikátu můžete hrát golf téměř na všech hřištích po celém světě, nebo pokud se budete chtít registrovat jako aktivní hráč u ČGF, tento certifikát předložíte na ČGF nebo ve svém domovském golfovém klubu (budete zapsáni na centrální server ČGF a získáte tak své registrační číslo, což je nutné pro možnost pohybu Vašeho HCP na turnajích nebo jiných soutěžních kolech).

Nyní jste golfisté a můžete využívat všech předností samostatného golfového života nebo se snažit postupně vylepšovat Váš HCP.