0 Kč

Golfová etiketa

Pro golf je etiketa nesmírně důležitá a má své historické i faktické opodstatnění. Její základní pravidla by proto měl znát každý, kdo poprvé vstupuje na hřiště. Zde je tedy alespoň stručný přehled toho nejdůležitějšího, co by měl každý golfista znát.

1. První na jamce odpaluje ten, kdo má nejlepší výsledek z minulé jamky. Na odpališti první jamky vždy rozhoduje handicap – začíná hráč s nižším HCP.

2. Na odpališti stůjte vždy tak, abyste byli v zorném úhlu odehrávajícího hráče.

3. Nikdy byste neměli hrát, pokud je hráč nebo skupina hráčů před Vámi v dostřelu míčku. Zvlášť na hřištích, které mají fairwaye těsně vedle sebe. Stane-li se, že míček letí na hráče před Vámi a existuje riziko, že jej zasáhne - vždy zakřičte „Fore“! (čti: Fór).

4. Na odpališti nevysekávejte cvičnými švihy řízky. Cvičný švih trénujte buď mimo odpaliště anebo jen ve vzduchu.

5. Při hře v poli po sobě vždy upravte terén – tzn. přišlápněte zpět vyseknuté řízky, v bunkerech po sobě uhrabte stopy.

6. Po dopadu míčku na green nezapomeňte opravit díru vzniklou Vaším úderem. K opravě použijte vypichovátko, které je k dostání v každém pro-shopu.

7. Naprosto zakázané je vjíždět vozíkem na green a pokládat zde bag. Vždy použijte místo mimo jamkovitě. Vozíkem pak neprojíždějte ani promáčená místa v blízkosti greenu.

8. Zacházení s vlajkou a prostor jamky je samostatná kapitola golfové etikety. Tyč by se měla vždy pokládat a ne shazovat na green, míček z jamky vyndávejte rukou a ne putterem. Poškozujete tím okraj jamky a tím i kvalitu hry po sobě příchozích hráčů.

9. Na green mají vstupovat jen ti, kdo skutečně hrají. Zdržovat by se zde měli jen dobu nezbytně nutnou a vyvarovat se nesprávných návyků, jakými je např. opírání se o putter.

10. Nezapomínejte, že golf vyžaduje soustředění a k tomu je nutné ticho. Na hřišti se proto chovejte tak, abyste nerušili ani spoluhráče své, ani hráče okolo Vás.